Haha!!! Caught my daughter singen again πŸ˜„πŸ˜™πŸ˜Œ

One beautiful night πŸ˜—πŸ˜šπŸ’‹πŸ‘‡πŸ‘ˆπŸ‘πŸ‘Œ

One beautiful night πŸ˜—πŸ˜šπŸ’‹πŸ‘‡πŸ‘ˆπŸ‘πŸ‘Œ

Tainted love slow/live

All Up On It -Voiice #TheFunkshun

BOB & LAURIN

:0)

I’m not a rapper but I love poetry lol

#thefunkshun

Pat & my Ruthmuffin @ruthmariesanders

Pat & my Ruthmuffin @ruthmariesanders

Yaaaaaasssss bish πŸ˜‰πŸ˜šπŸ’‹πŸ‘πŸ’πŸ‹πŸΈ

Yaaaaaasssss bish πŸ˜‰πŸ˜šπŸ’‹πŸ‘πŸ’πŸ‹πŸΈ

#SANGIN THO!!😲πŸ˜₯😌😍

Amazingness